Menu

شرکت طراحان انرژی هوشمند آینده ساز

عنوان طرح: طراحی، ساخت و توسعه فشار­شکن نرم با قابلیت بازیافت انرژی جهت تولید برق در خطوط توزیع آب شهری 

مدیر عامل: مجید نجف پور

 

خلاصه ایده محوری:

           ایده این طرح ساخت فشارشکن نرم و بومی سازی این دانش و همچنین بازیافت انرژی اتلافی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال آب می باشد. با استفاده از فشارشکن های نرم در مسیر عبوري آب ها می توان با استحصال انرژي الكتريكي از خطوط لوله انتقال آب، از انرژی كه تاكنون به هدر مي رفته بهره برداري نمود. طبق بررسی های صورت گرفته با اين روش ميتوان حداقل 200 مولد تولید پراکنده پاک در رنج توان 10 الی 2000 کیلو وات در سطح شركت توزيع نيروي برق تهران وارد شبكه نمود.

تلفن : 88377255

ایمیل:info@taha-group.com

آدرس وب سایت:www.taha-group.com

.