Menu

شرکت آنام انرژی گستران

 

عنوان طرح :طراحي و ساخت سيستم اندازهگيري گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهاي قدرت

مدیرعامل:آقای ابراهیم ابراهیمی بیلندی

 

 

خلاصه ایده محوری:

هدف از ارائه اين طرح، تولید سیستم اندازه­گيري گازهاي موجود در روغن ترانسفورماتور با استفاده از حسگرها است. آنلاین بودن این روش و استفاده لحظه­ای از آن، از ویژگی­های مهم این محصول است. از آنجا که خسارت ناشي از خارج شدن يك ترانسفورماتور از شبكه، مي­تواند حتی چندین برابر قیمت خود ترانسفورماتور باشد، عیب­یابی بموقع يك ترانسفورماتور معيوب، مي­تواند مانع ايجاد اين ضرر شود. لذا با آشکارسازی خطاها توسط سیستم­های مونیتورینگ دائم برای این تجهیزات می­توان تا حد زیادی خطر خروج از خط تجهیزات را کاهش داده و محیط کاری امن­تری را در ایستگاه­ها ایجاد نمود

تلفن:

ایمیل:ebrahimi@anamenergy.com

.