Menu

استقرار

پس از طی مراحل اسقرار در مرکز توسعه فناور صنعت برق و انرژی توسط واحد فناور و عقد قرارداد مربوطه، این واحد می تواند با اسکان در مرکز از امکانات زیر بهره‌مند گردد:

 

فضای اداری مورد نیاز دفتر شرکت

لوازم و تجهیزات اداری اولیه

تلفن

اینترنت

آبدارخانه

پارکینگ

 
 
             

 

 

 

 

.