Menu

باشگاه فیلم و کسب‌وکار رویش

سلسله نشست‌های باشگاه فیلم و کسب‌وکار رویش باهدف تمرین مهارت‌های مدیریت کسب‌وکار برای شرکت‌های نوپا از طریق مشاهده آثار سینمایی برگزار می‌شود. در این نشست‌ها، کارکردهای شناختی پایه که برای مدیریت موفق کسب‌وکارهای نوپا موردنیاز است همراه با مشاهده فیلم بررسی شد و شرکت‌کنندگان با انجام تمرینات و بازی‌های گروهی در راستای بهبود این کارکردهای شناختی قدم بر می‌دارند.

 

 

 نشست اول

تصمیم‌گیری

 

 

نشست دوم

پیگیری هدف

  
     

 

.