Menu

پیک رویش

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده شرکت حسگر سازان نانو فناوری پیشرو، فراخوان پذیرش شرکت های فناور، معرفی واحدهای مرکز، دستاوردها                                                                        

پیک رویش شماره نهم اسفند ماه 1395

آنچه که باید درباره مرکز رشد بدانید، طرح کسب و کار چیست؟، عضو جدید خانواده با ایده طراحی و ساخت چراغ های خیابانی LED، رویدادهای پیش رو
                                                                                     

پیک رویش شماره هشتم بهمن ماه 1395

سخن نخست، تهیه کتابچه "آنچه که باید درباره پارک علم و فناوری بدانید"، انتخاب واحدهای فناور برتر مرکز، مدیریت موفق تیم های کارآفرین
                                                                           

پیک رویش شماره هفتم آذر و دی ماه 1395

سخن نخست، عضو جدید خانواده ، شرکت اپتیک نیرو، توسعه اقتصادی چیست؟
                                                                                     

پیک رویش شماره ششم مهر و آبان ماه 1395

سخن نخست، فراخوان تابستان 95، عضو جدید خانواده ، توان آیریانیک، دستاوردهای مرکز، فرابورس چیست؟                                                                                      

پیک رویش شماره چهارم تیر ماه 1395

سخن نخست، شبکه‌های فناوری مرکز چالش‌های استراتژیک صنعت برق کشورصندوق سرمایه گذاری مشترک دستاوردهای مرکز                                                     

پیک رویش شماره سوم خرداد ماه 1395

سخن نخست شبکه های فناوری مرکز روش های تأمین مالی طرح های فناورانه سرمایه گذاری خطر پذیر چیست؟ دستاوردهای مرکز                                       

پیک رویش شماره دوم فروردین ماه 1395

سخن نخست؛ چرا پیک رویش؟ عضو جدید؛ گیتا نوید الکترو واحد مشاوره، یک نیاز قدیمی شروع بهکار شورای سوم بیشتر بدانیم؛ پتنت چیست؟ یک تجربه؛ فروش خرد

پیک رویش شماره یکم دی ماه 1394

.