Menu

شرکت پویش تدبیر کرانه

عنوان طرح:  طراحی و ساخت دستگاه اسپکترومتر مینیاتوری

مدیر عامل: عباس شکرالهی

 

خلاصه ایده محوری:

         خلاصه طرح: یکی از ادوات شناسایی نانو مواد، طیف سنج نوری است که با اندازه گیری شدت نور عبوری، بازتابی ، جذبی یا تابشی از مواد می تواند آنها را شناسایی کند. هدف از اجرای این طرح، ساخت دستگاه طیف سنج مینیاتوری فیبر نوری با آشکارساز خطی (CCD) است که قادر است منحنی شدت نور بر حسب طول موج را به صورت برخط رسم کند. این دستگاه  در نواحی مختلف طیف الکترومغناطیس (190-850 nm) قابل استفاده است و در سه مد تابشی، جذبی و عبوری می تواند به کار گرفته شود.
این طیف سنج قابل کاربرد در بسياری از آزمايش‌های فيزيکی، شيميائی، بيولوژيکی و شناسایی مواد است و در مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع فلزی و معدنی و آزمایشگاهای پزشکی و کلینیکی می تواند بکار گرفته شود. همچنین می‌توان از این دستگاه برای کنترل برخط و اندازه‌گیری پیوسته‌ی خواص مواد در خط تولید نیز استفاده نمود. 
بازار هدف:
-   دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
-    صنایع غذایی
-    کشاورزی و محیط زیست
-    صنعت نفت
-    صنایع دارویی

تلفن : 88364614

ایمیل: info@phystec.ir

آدرس وب سایت:  phystec.ir

 

.