Menu

شرکت الکانیرو افزار

عنوان طرح :  طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازه‌گیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای شبکه برق

مدیرعامل: سید حسین قرشی 

 

خلاصه ایده محوری:

        ایده مربوط به طراحی و ساخت کنتور تابلویی با دقت s 0.2  در داخل کشور است که طراحی مدارات و برنامه نویسی پروسسورهای مربوطه بر اساس مفاهیم پایه‌ای توسط متخصصین شرکت انجام میشود. یک A/D با جبران کننده فاز، نمونه ولتاژ و جریان شبکه را دریافت مینماید. نکته مهم در این قسمت استفاده از CT بصورت ایزوله میباشد. بعد از اخذ sample ها، اطلاعات به یک DSP نوع مدرن منتقل میگردد. از آنجا که نرم افزار این دستگاه توسط کارشناسان این مجموعه تهیه می‌گردد امکان قراردادن هرگونه نیازمندی جهت بازار برق در آن قابل پیاده‌سازی میباشد. همچنین CPU جدا جهت پیاده‌سازی سایر فعالیتهای دستگاه، دست طراح را در پیاده سازی امکانات گوناگون بدون کاهش اثر منفی بر DSP اصلی باز میگذارد. در واقع این دستگاه دارای یک سیستم عامل داخلی بوده که امکان multi-tasking را فراهم نموده و قابلیت اطمینان سیستم را تا حد بالایی افزایش میدهد

 

تلفن : 09102015815- 88369836

ایمیل:hosein.ghorashi@gmail.com  

آدرس وب سایت:

 

.