Menu

شرکت کارنیکان اندیش پارس

شرکت نبنوغ صنعت سهند 

 عنوان طرح :  طراحی و راه‌اندازی سامانه پیاده‌سازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بر GIS

 مدیرعامل:  ریحانه فرزانه

 

خلاصه ایده محوری: 

  برای طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری مناسب از شبکه های انتقال و توزیع برق، انجام مطالعات شبکه با استفاده از نرم افزارهای تحلیلگر (مانند CYME و DIgSILENT) بسیار حائز اهمیت است. برای انجام مطالعات شبکه در نرم افزارهای تحلیلگر، می‌بایست شبکه برق با تمام جزئیات در نرم افزارهای مذکور مدلسازی و شبیه سازی شود. در این میان 2 عامل مانع از استفاده فراگیر از این نرم‌افزارها در شرکتهای توزیع برق شده است که عبارتند از: 1-پیچیدگی شبکه های توزیع برق، 2- تغییرات مداوم و زیاد شبکه توزیع برق. این امر باعث شده است که شرکتهای توزیع برق امکان انجام تحلیل و مطالعات با آخرین وضعیت شبکه را نداشته باشند. یکی از راهکارهای عملی برای شبیه سازی شبکه توزیع برق در نرم افزارهای تحلیلگر، استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده *GIS می‌باشد. هدف اصلی این طرح، فراهم نمودن بستر مطالعاتی (منطبق با آخرین وضعیت شبکه برق) و مدیریت اطلاعات دینامیک شبکه برق می باشد. در این طرح سیستمی ارائه شده است که به طور خودکار شبکه توزیع برق را با آخرین تغییرات انجام شده از محیط GIS در محیط نرم افزارهای تحلیل گر CYME و DIgSILENT پیاده سازی می‌کند. اصول کاری این طرح، تبدیل اطلاعات از محیط GIS به نرم افزارهای تحلیل گر CYME و DIgSILENT می‌باشد. همچنین طرح مذکور، قابلیت انجام مطالعات شبکه از جمله پخش بار و ... و نمایش نتایج در محیط GIS را داراست.

 

تلفن :  88376889

ایمیل: reyhaneh_farzaneh65@yahoo.com

آدرس وب سایت:

 

 

.