Menu

پیشگامان امن آرمان (امان)

شرکت پیشگامان امن آرمان (امان)   عنوان طرح: طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری فناوری‌های عملیاتی و ارائه خدمات مرتبط

  حیطه فعالیت شرکت: ارزیابی امنیتی، مدیریت مخاطرات و امن سازی سایبری سیستم‎های کنترل و اتوماسیون صنعتی
                           

 

مدیر عامل: آقای محمدمهدی احمدیان  

 

خلاصه ایده محوری:

امنیت سایبری فناوری‌های عملیاتی(OT) در زیرساخت‌های حساس، حیاتی و مهم وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در این دهه به حدی پراهمیت شده است که به‌عنوان یک دغدغه مهم ملی به آن نگاه می‌شود برنامه‌ها و پروژه‌های ارزیابی امنیتی دوره‌ای و مدیریت مخاطرات، یکی از اصول اساسی در سطح وزارت نیرو، شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ است. هدف ایده مذکور اتکا به متدولوژی‌های دقیق و عینی، علمی و عملیاتی مدیریت مخاطرات امنیت سایبری فناوری‌های عملیاتی و پشتیبانی از استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های داخلی صنعت برق در حوزه مربوطه است. به کمک نوآوری‌های متعدد در ایده‌محوری بسیاری از چالش‌های فرایند مدیریت مخاطرات و ارزیابی امنیتی در بخش خدمات امنیتی مرتفع می‌گردد. برخی ویژگی‌های ایده محوری به شرح ذیل است: • اتکا به سه متدولوژی دقیق و عینی، علمی و عملیاتی مدیریت مخاطرات امنیت سایبری فناوری‌های عملیاتی • پشتیبانی از استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های داخلی صنعت برق  • شناسایی امنیتی دارایی‌ها • ارزش‌گذاری کمی و کیفی امنیتی دارایی‌ها  • امکان اجرای ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری در سطوح مختلف استانداردها • ارائه راهکارهای بهینه امن‌سازی منطبق با استانداردهای و دستورالعمل‌های صنعت برق  • امکان ارائه گزارش‌های تحلیلی فنی و مدیریتی  • امکان ارائه گزارش‌های بازنمایی شده مالی به مدیران صنعت 

تلفن : 88581798

فکس: _

ایمیل: info@AmanSec.ir

آدرس وب سایت: www.AmanSec.ir

 

.