Menu

شرکت پارسیان موحد

دوار کنترل صنعت   عنوان طرح: تولید انرژی از زباله  به روش پلاسما
  حیطه فعالیت شرکت: فناوری پلاسما وتولید انرژیهای تجدید پزیر (خورشید .باد . پسماند)
                           

 

خانم نرگس حسینی

مدیر عامل: آقای علی موحدی  

 

خلاصه ایده محوری:

دراین فناوری مهمترین مولد برای بمباران یونی مشعل های گرم پلاسمایی با جریان مستقیم می باشند. این مشعل ها با اعمال جریان برق به گازهای خنثی تولید یون های داغ می کنند که با سرعت چند کیلومتر در ثانیه به زباله ها تابیده می شوند. در نتیجه هم انرژی حرارتی و هم انرژی جنبشی به زباله های داخل راکتور منتقل می گردند. این انرژی اولیه هزینه ای است که این سیستم می پردازد تا انباشته انرژی در زباله که به طور میانگین حدود 1 کیلووات ساعت در هر کیلوگرم زباله می باشد را آزاد ساز.  بنابراین فرایند تولید انرژی از زباله عبارت است از بمباران یونی و شکست مولکولی در زباله ها و آزاد سازی انرژی های ذخیره در پیوند های سخت کووالانسی در زباله (Breakdown of Covalent Bonds). از این رو انژی مصرف شده اولیه باز گردانده می شود در صورتیکه در زباله سوزهای سنتی راندمان فرایند  آزاد سازی و استخراج آن از زباله آنقدر پایین است، کمتر از 30% که در نتیجه با اینکه از زباله سوزهای پلاسمایی ارزانتر هستند ولیکن به دلیل راندمان پایین در استحصال انژی از پسماند و عدم قابلیت امحاء شیشه و بلا تکلیف گذاشتن فلزات و زباله های عفونی و سمی هرگز نمی توانند بدون استفاده نهایی از پلاسما چرخه امحاء را کامل کنند و در نهایت فناوری پلاسما برای امحاء زباله اجتناب ناپذیر است!

 

تلفن : 9131195271

فکس: _

ایمیل: 110jpa@gmail.com

آدرس وب سایت: _

.