Menu

شرکت توسعه انرژی شهر پایدار

دوار کنترل صنعت   عنوان طرح: توسعه وتجاری سازی سیستم های تولید همزمان برق وحرارتCHP

  حیطه فعالیت شرکت: سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
                           

 

آقای روح اله تقوی فر

مدیر عامل: آقای احد جهاندیده گل تپه  

 

خلاصه ایده محوری:

هدف از اجرای این طرح، ساخت داخل سیستمCHP در توانهای مختلف از 15کیلوات تا1000 کیلوات و با استفاده از پتانسیلها وظرفیتهای  داخلی میباشد. با توجه به اینکه یک سیستم تولید همزمان برق وحرارت از قسمتهای مختلفی از جمله: موتور گاز سوز،ژنراتور،مبدلهای حرارتی،پمپها، انواع سنسورها، شاسی،کانوپی،سایلنسر، تابلوی برق وکنترل واجزای دیگر تشکیل میگردد. لذا در تامین مواد و مصالح  مورد نیاز در اولویت اول از توانمندی  داخلی، ودر صورت نیاز از همکاری شرکتهای معتبر خارجی وبا هدف انتقال تکنولوژی استفاده خواهد شد ودرنهایت کل سیستم CHP بصورت یک پکیج ومحصول وبا گارانتی و تعهد ارایه خدمات پس از فروش توسط این شرکت تحویل مشتری می گردد. برنامه توسعه وتجاری سازی شامل موارد زیر می باشد: ایجاد زیر ساختها، مطالعات بازارهای هدف داخلی وخارجی، مطالعات وبرنامه ریزی تامین مواد ومصالح مورد نیاز، تبلیغ وفرهنگ سازی برای محصولات.

 

تلفن : 9124959387

فکس: _

ایمیل: ataenergy.paydar@gmail.com

آدرس وب سایت: _

.