Menu

شرکت صنایع ندا


عنوان طرح:ایجاد مرکز منطقه ای تخصصی صنعت برق

مدیر عامل:احمد خاکی صدیق

خلاصه ایده محوری:

        هدف اصلی طرح، ایجاد مرکز منطقه ای تخصصی صنعت برق، تشکیل هسته تخصصی مشاوره برای پاسخگویی به نیازها و مشکلات صنعت برق کشور و ارتقاء و به روزرسانی سطح دانش فنی متخصصان صنعت برق با استفاده از تجربیات شرکتهای مطرح بین المللی است. علاوه بر آن پر کردن خلاء وجود آموزش های فوق تخصصی کاربردی که به عنوان مکمل آموزش های رسمی دانشگاهی، نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی را برای ورود به صنعت آماده سازد، از دیگر اهداف طرح به شمار میرود.

تلفن : 88581645

ایمیل:neda.industries2000@gmail.com

آدرس وب سایت:


.