Menu

شرکت ماکان پژوهان صنعت امیرکبیر

عنوان طرح : متحرک‌سازی پایه صفحات خورشیدی جهت تعقیب حرکت خورشید

مدیرعامل:صمد ستارزاده  

 

خلاصه ایده محوری:

        با بهره گیری از مکانیزم‌های موجود در ایران میتوان پایه نگهدارنده صفحات خورشیدی را متحرک کرد به نحوی که در دو راستا حرکت داشته و صفحه بتواند حرکت خورشید در آسمان را تعقیب نموده و به افزایش بازدهی این صفحات منجر شود. این مکانیزم از فناوری بالایی برخوردار نبوده بلکه اساس آن بسیار ساده است. اجرای آن نیازمند بهینه‌سازی مدلهای موجود برای کاستن از هزینه و ساخت قسمتهای مکانیکی است. در خصوص اجزای اپتیکی و یا تعقیب حرکت خورشید میتوان از نمونه‌های موجود استفاده کرد یا اقدام به ساخت نمود که نیاز به بررسی اقتصادی دارد. هدف از این کار افزایش کارایی سامانه‌های موجود از طریق متحرک‌سازی و در نهایت به صرفه کردن این مکانیزم برای استفاده عموم است تا بازگشت سرمایه در فاصله کمتری انجام گیرد

 

تلفن : 09125077481

ایمیل:med_fazli@yahoo.com

آدرس وب سایت:

 

.