Menu

شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین(رسان)

 

 عنوان طرح :  طراحی و ساخت سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی

 مدیرعامل: حسین میرزایی

 

خلاصه ایده محوری: 

         هدف از تولید این نوع کلید ایجاد دانش جدید جهت قطع و وصل کننده ها در سطح فشار متوسط در کشور می باشد. این محصول دارای فناوری پیچیده در ساخت برای قطع و وصل با استفاده از آلیاژهای خاص می باشد که می تواند کیفیت تجهیز و اطمینان و ایمنی را نیز بالا ببرد. به طور کلی کلید فشار متوسط به صورت قطع کننده با استفاده از هوا و فاصله هوایی، به صورت قطع کننده با استفاده از روغن، به صورت قطع کننده با استفاده از خلأ و به صورت قطع کننده با استفاده از گاز SF6 می باشد. مدل های اول و دوم با توجه به خطرناک بودن و استفاده از فضای زیاد کاملاً منسوخ شده است و همچنین استفاده از قطع کننده خلأ فعلاً در سطح فوق توزیع به خاطر هزینه تولید زیاد مصرف بیشتر دارد. لذا استفاده از قطع کننده به صورت گاز  SF6 به دلیل دارا بودن قابلیت اطمینان جهت شبکه و اپراتور و استفاده از فضای کمتر مناسب تر می باشد. ضمناً جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال و سود آوری از دیگر اهداف اجرای این ایده است.

تلفن : 09123193814

ایمیل:info@rasaneng.com

آدرس وب سایت: www.rasaneng.com

 

 

.